Welcome wat Phai Aak u-tong suphanburi


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป