Welcome to Wat PongTapphatanpon KlangKoy Saraburi


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานทำบุญเททองหล่อพระ

วัดโป่งเทพประทานพร (โป่งก้อนเส้า) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 การเดินทางสะดวกรูปภาพประกอบการเดินทางไปทำบุญ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561.

 

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป