Welcome to


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

 วัดโนนสะอาดต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

งานเริ่ม วันที่ 11-15 เมษายน 2561
ประมวลภาพ วัดโนนสะอาด ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสสีมา
ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2562
 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป