55555555555555555555555555555555555555555555555
444444444444444444444444444444444444444444
ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562

                                                                                                                                                                                                       55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป