Welcome to Wat Suwanbanpod HuaiKhot UthaiThani


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2563

วัดสุวรรณบรรพต(วัดเขารวม)ม.2 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี


 


 

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2563

 

 ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป ปี 2563