วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2563
 

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2563


 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป 2563