วีดิโอประชาสัมพันธ์งานทอดกฐินสามัคคีปี 2563

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

กฐินสามัคคีทอดวันที่ 11 ตุลาคม 263