Welcome to Wat Chumnumpra laokhwan kanjanaburi

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานยกช่อฟ้าอุโบสถ

วัดชุมนุมพระ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

งานเริ่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

เจ้าอาวาส โทร 087-153-6176.11111111111111111111111111111111111111111111111ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2564


 
ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป ปี 2563-2564

 
วิทยุออนไลน์สาริกา ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป