Welcome to Wat Chumnumpra laokhwan kanjanaburi

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานทอดกฐินสามัคคี

วัดชุมนุมพระ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ตั้งองค์กฐินวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

ทอดกฐินวันที่ อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 

เจ้าอาวาส โทร 087-153-6176.
ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2564


 
ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป ปี 2563-2564

 
วิทยุออนไลน์สาริกา ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป