วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานฉลองมณฑปหลวงปู่สุ่น

วัดบางปลาหมอ ต.น้ำเต้ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

Welcome to Wat Bagnpramor Bang ban Ayuttaya33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333