Welcome to Wat Nongyangphotharam Sanamchaikhet                                              Chachoengsao

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2564 

วัดหนองยางโพธาราม ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

งานเริ่มวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2564 การเดินทางสะดวก

1

 ประมวลภาพการเดินทางไปงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2564 และภายในบริเวณ วัดหนองยางโพธาราม 


 

วิทยุออนไลน์ ประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2563-2564

 

 

 

 

วิทยุออนไลน์ ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป


 

http://www.thaiclassicradio.com/bhantung

บ้านทุ่ง Online Radio Station