วัดเกาะเค็ดนอก ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เชิญร่วมทำบุญ

สร้างอุโบสถ

เหล็กเส้น อิฐ หินปูน ทรายและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก

ติดจ่อร่วมทำบุญได้ที่